Skip to main content

Matchdag op de Nieuwe Maze

IMG 2732Op donderdag 26 april 2018 was de dit keer gehouden matchdag van Facta non Verba een speciale happening. Gastheer dit keer was het havenbedrijf en de locatie was het schip de nieuwe Maze waarmee we de hele ochtend al varend op de niewe maas de Rotterdamse haven hebben verkend. Al varend het e.e.a. met elkaar bespreken, waaronder de voorbereiding van de op 24 mei te organiseren carrieredag, en ook kandidaten en vacatures matchen is een bijzondere ervaring. Met veel dank voor het havenbedrijf die dit voor ons mogelijk heeft gemaakt. Het was een geweldig geslaagde dag.

facta nwmaze

  • Hits: 699

Inspiratie middag Facta non Verba groot succes

andersMet super veel plezier en enthousiasme is gisteren de inspiratiemiddag van Facta non Verba vorm gegeven en gehost door Paul Smit. Wat een aansprekende manier om het menselijk brein onder de loep te nemen, en.... wat zijn we toch eigenlijk rare maar moooie wezens. :) Het voortraject voor deze succesvolle middag van ons netwerk Facta non Verba werd al prima vormgegeven door inbreng van Jaap Voermans, eveneens werkzaam bij Novella, die met veel verve de mogelijkheden van een dergelijk netwerkmoment  heeft toegelicht tijdens een persoonlijke kennismaking. Nadat de keus was gemaakt om het samen op te gaan tuigen is er steeds de zo belangrijke goede en snelle communicatie geweest met zowel Jaap als zijn collega Lonneke van Dasler. Dat maakt al het verschil en geeft vertrouwen in de fase voorafgaand aan het toch ook belangrijke jaarlijkse evenement,  voor specifiek de beslissers op HR van de verenigde leden en nieuwe gasten aan tafel. Uitnodigingen, congresbeeld, badges en definitief programma was binnen 3 weken helder en dat gaf rust en voldoende tijd om de gasten uit te nodigen. Zeker zo belangrijk voor een dergelijk evenement is de locatie. We hebben als Facta non Verba de locatie van Hockey Club Rotterdam als thuis basis en dat was wederom dik voor elkaar.

Niets is te veel, alles wordt in goed overleg geregeld. Grote flexibiliteit en gastvrijheid.
Prima catering en hospitality richting de bezoekers van deze middag.

Het programma wat Paul Smit verzorgd is inspirerend en compleet. Met veel humor en op een aansprekende manier wordt je als gast meegenomen in verschillende manieren van denken van het menselijk brein. Daar waar iets moet veranderen lijken allerlei wegen onnodig om te onderzoeken, want iets gebeurt echt alleen er spraken is van PASSIE of NOODZAAK.

Dat betekent nogal wat voor alle uitdagingen waar we als regio voor staan als het gaat om arbeid, leven, wonen, ontwikkelen. In het programma is een natuurlijke break opgenomen waarna wordt vervolgd met twee korte flitspresentaties, in dit geval door relaties van Facta non Verba.

Een goed moment om net even iets dichter bij de werkelijkheid te komen van de thema's die deze middag centraal stonden.

  • Samenwerken ( binnen ons netwerk)
  • Innoveren
  • Een leven lang Leren

En dan ... het World Café, een prima werkvorm om je gasten uit te dagen alles wat ze vinden en dus delen, ook te noteren. En dat gebeurde binnen de 3 rondes die ervoor staan werden de ronde tafels eerst bekleedt met witte tafellakens steeds verder volgeschreven.

Alles wat geopperd werd kon je kwijt, niets was te gek en veel nodigde uit tot delen van inzichten en kennis, maar ook het delen van gezamenlijke vragen rond onderwerpen waar nog niet direct een antwoord op was.

Winst van dit World Café moment: Vertrouwen ook al waren er veel gasten die elkaar voor het eerst ontmoetten.

Connectie

Grote brainstorm met veel verschillende inzichten Herkenning

Uitkomst: De mens blijft centraal en heeft regie mogelijkheden

Een middag om met veel genoegen op terug te kijken, op terug te komen maar vooral ook om met de uitkomsten verder te gaan.

Aanrader!

  • Hits: 585

BINNEN FACTA NON VERBA WORDEN VRIJE CURSUSPLAATSEN MET SUCCES GEDEELD

Mona Nijdam, verplicht VWNW kandidaat heeft bij het UWV de training Pimp je CV kunnen volgen. Hierdoor kan zij zich nu veel beter presenteren in haar zoektocht naar ander werk! Mona heeft hierdoor haar CV meer bij de tijd kunnen brengen en ook veel geleerd van de CV’s van de andere deelnemers. Ook in maart of april gaan medewerkers van de rechtbank Rotterdam weer deelnemen aan trainingen van het UWV. Voor het UWV is de winst dat hun interne medewerkers ook kennis maken met mensen die bij andere organisaties werken.

  • Hits: 905

Ontmoeting tussen de HR managers van Facta non Verba op 3 november 2016 groot succes

Delen is vermenigvuldigen, in dat kader hebben we als Facta non Verba leden onze HR managers uitgenodigd om een middag met elkaar op te trekken. HC Rotterdam, inmiddels een beetje de thuisbasis van de vereniging, bleek opnieuw een prima locatie om een dergelijk evenement te organiseren. Competitief en met een missie om te presteren, daar staat deze Hockeyvereniging voor, evenals de vereniging Facta non Verba. Geen woorden maar daden en zonder al teveel op smuk.
 
De verschillende programma onderdelen hebben antwoorden en nieuwe inzichtengegeven rond de arbeidsmarkt van 2020. Voor welke uidagingen we met elkaar staan maar vooral hoeveel een goed en actief netwerk kan betekenen voor een organisatie. Veel actuele HR thema’s kunnen binnen Facta non Verba met elkaar worden aangepakt en daarbinnen kan kennis en kunde worden gedeeld.
 
Met veel enthousiasme werd de workshop Matchen ontvangen waarmee we als leden graag in de praktijk wilde laten zien hoe zo’n match tussen beschikbare kandidaten en de aangesloten organisaties eigenlijk tot stand komt en hoe dus die bijeenkomsten 8 x per jaar worden ingevuld. Resultaat 7 kandidaten direct uitgenodigd om binnen het netwerk een oriënterend gesprek aan te gaan.
 
 
Ben Rogmans van de IG Group heeft op zijn eigen wijze inzichten gegeven in de arbeidsmarkt 2020. Helder werd door Ben geschetst wat we wel en wat vooral ook niet meer moeten verwachten als het gaat om specifieke beroepen en functies. Aansprekende voorbeelden hielpen bij de beeldvorming van hoe hij verwacht dat het eruit kan gaat zien op de toekomstige arbeidsmarkt en wat dat betekent voor de huidige en toekomstige personele inzet en scholingsvraagstukken.
 
Een andere uitdaging binnen de organisaties van Facta non Verba is het uitplaatsen/herplaatsen van kandidaten meteen minimale opleiding en eenzijdige werkervaring. Om dit (vooraf door de aanwezige aangegeven thema) te behandelen werd gekozen voor een presentatie van Careermaker, mogelijkheden bij een aantal leerwerk trajecten waarbinnen kandidaten kunnen worden omgeschoold naar nieuwe banen.
 
 
Hoezeer we te maken hebben met vakjargon, aannames, oneliners en andere spreekwoordelijke zaken als het gaat over arbeidsmobiliteit werd nog eens glashelder tijdens de enorm aansprekende presentatie van Prof Dr. Flip van der Wal. Hij sloot de middag af met 45 minuten resumé van wat er allemaal komt kijken bij mobiliteit van mensen.
 
Als extra actie voor kandidaten die in mobiliteit zitten bij de organisaties werd een Hoge Hoed moment afsluitend toegelicht. Alle aanwezigen kregen gelegenheid een nummer te trekken uit een Hoge Hoed wat correspondeert met een mobiliteit kandidaat uit het netwerk.
 
Zo hebben we niet een” zakje snoep” meegekregen aan het eind van het feestje maar hebben we 35 kandidaten gekoppeld aan nieuwe werkgevers. De opdracht bij dit moment was om ervoor te zorgen dat er minimaal 1 actie wordt ondernomen voor de bewuste kandidaat.
 
De eerste matches op nieuwe werkervaringen zijn 2 weken later al een feit.
 
Zoals gezegd GEEN WOORDEN MAAR DADEN dat voelt goed!.

  • Hits: 1065

Flyer Facta non Verba

afbeelding flyer factaFacta non Verba is een onafhankelijk intersectoraal netwerk van werkgevers in de regio Rotterdam/Drechtsteden.
Facta non Verba staat voor een samenwerking tussen een groot aantal bedrijven uit verschillende sectoren op het gebied van arbeidsmobiliteit.
Doel van dit netwerk is het vergroten en effectueren van de mobiliteit voor de kandidaten van de aangesloten bedrijven.
Facta non Verba heeft een mooie flyer uitgegeven, klik op de link of de afbeelding om de flyer te downloaden / te bekijken.

  • Hits: 1698