Skip to main content

Waar staat Facta non Verba voor | Voor wie doen we het | Hoe doen we het

Facta non Verba is een onafhankelijk intersectoraal netwerk van werkgevers in de regio Rotterdam/Drechtsteden.
Facta non Verba staat voor een samenwerking tussen een groot aantal bedrijven uit verschillende sectoren op het gebied van arbeidsmobiliteit.
Doel van dit netwerk is het vergroten en effectueren van de mobiliteit voor de kandidaten van de aangesloten bedrijven.

Dit houdt in:

 • Gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden en oplossingen ter verbetering van de arbeidsmobiliteit
 • Delen van kennis & kunde op verschillende ‘ mobiliteits-gerelateerde’ HR thema’s
 • Inzet van kandidaten op tijdelijke werkervaringsplekken in het kader van nieuwe werkervaring
 • Mogelijkheden voor kandidaten om te oriënteren op ander werk
 • Bedenken van projecten om kandidaten een nieuw arbeidsperspectief te bieden
 • Extra mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid
 • Extra wervingskanaal voor recruitment afdelingen
 • Extra mogelijkheid op intersectorale samenwerking op actuele HR Toppics als bijv. de Participatiewet, de Wet Werk&Zekerheid, Duurzame Inzetbaarheid, Duobanen e.d.

Welke mogelijkheden bieden we gezamenlijk aan?

 • We bieden kandidaten een veilige mogelijkheid om zich te oriënteren bij leden van het netwerk vanuit bestaand contract
 • We bieden kandidaten gelegenheid om een netwerkgesprek aan te gaan bij leden van het netwerk
 • We bieden kandidaten een tijdelijk werkervaringsplek aan bij leden van het netwerk
 • We bieden kandidaten de mogelijkheid te solliciteren op vacatures binnen het netwerk
 • We bieden met de inzet van werkervaringsplaatsen ondersteuning aan afdelingen met deze tijdelijke inzet, hierdoor kan overbelasting van het huidige team worden voorkomen
 • We plaatsen goed gekwalificeerde kandidaten op bestaande vacatures binnen het netwerk

Voor wie doen we het?

 • Kandidaten vanuit onvrijwillige mobiliteit bijv. boventalligheid en re-integratie
 • Medewerkers zonder uitzicht op contract verlenging
 • Kandidaten vanuit vrijwillige mobiliteit

Belangrijke afspraken binnen het netwerk Facta non Verba zijn:

 • Betrokkenheid bij elkaars problematiek
 • Transparantie van handelen
 • Open en eerlijke communicatie
 • Kandidaten staan centraal
 • Resultaatgericht

Hoe werkt het?

 • Per aangesloten organisatie is minimaal 1 HR professional verbonden aan /en aanspreekpunt voor het netwerk
 • 8 x per jaar wordt een een match bijeenkomst georganiseerd met als doel het uitwisselen van vacatures en beschikbare kandidaten
 • Voor de match momenten stellen de deelnemers afwisselend hun locatie beschikbaar
 • We delen in het netwerk de openstaande werkervaringen en vacatures
 • 1 x per jaar wordt een carrieredag georganiseerd, waar mobiliteit kandidaten vanuit het netwerk gelegenheid krijgen op een informele manier kennis te maken met alle organisaties van Facta non Verba
 • 1 x per jaar is er een Dag van de Mobiliteit. gelegenheid voor kandidaten vanuit het netwerk om een kijkje te nemen in de keuken van een deelnemende organisatie
 • Het netwerk biedt elkaar beschikbare kandidaten aan vanuit mobiliteit voor werkervaringen met gesloten beurzen in het kader van 1e en 2e spoor
 • 1 x per jaar wordt een event georganiseerd, waarbij door inzet van het netwerk wordt gezorgd voor inspirerend sprekers, aansprekende workshops en toepasbare trainingen

Waar tekent u voor bij deelname?

 • Een jaarlijkse vastgestelde bijdrage
 • Actieve deelname door de vertegenwoordiger van uw organisatie binnen het netwerk
 • Delen van kennis & ervaring op actuele thema’s met uw HR collega’s
 • Actieve betrokkenheid bij het delen en matchen van vacatures en kandidaten
 • Besparing op mogelijke extra personele kosten • Hits: 9299