Skip to main content

DB Cargo

Deze tijd vraagt om de trein

DB Cargo wil in Europa én in Nederland vooropgaan in het verduurzamen van het transport en het terugdringen van de CO2-uitstoot. CO2-uitstoot van industrie en transport zijn de belangrijke oorzaken van de opwarming van de aarde, met klimaatverandering als gevolg. Het antwoord van DB Cargo aan de markt én aan de samenleving is: Strong Cargo.

Voorzien in de marktbehoefte

Vaker voor de trein kiezen, begint bij de klant. Veel bedrijven willen hun transport verduurzamen. Logistieke dienstverleners zijn nog sterk georiënteerd op wegtransport. Er is geen echt passend antwoord op de groeiende vraag naar duurzaam transport. DB Cargo kan voorzien in deze marktvraag. Onze strategie Strong Rail is erop gericht ons marktaandeel te vergroten en binnen Europa tenminste 25 miljoen vrachtwagens van de weg te halen. Door ons verder te ontwikkelen tot die krachtige, Europese raillogistieke dienstverlener waaraan behoefte is. Met aantrekkelijk geprijsde en kwalitatief goede diensten en transport van deur-tot-deur. En waar het veilig en prettig werken is.

Veilig en prettig werken

DB Cargo staat in Nederland voor een veilig en prettig werkklimaat. Onze doelstelling is meerwaarde leveren aan onze klanten. Samen met je collega’s ben je voortdurend bezig met het verbeteren van processen en logistieke oplossingen voor onze klanten. Dat betekent dat wij op een transparante manier samenwerken en communiceren. Maar ook dat onze medewerkers aan zichzelf blijven werken. Wij besteden daarom veel tijd en energie aan gerichte loopbaanbegeleiding en stimuleren je zo nodig om passende scholing te volgen. In ons bedrijf kun je daarom een veelzijdige en interessante baan, goede werksfeer en arbeidsvoorwaarden alsmede ruime mogelijkheden tot opleiding en ontwikkeling verwachten. DB Cargo Nederland N.V. heeft een eigen CAO en is aangesloten bij het Spoorwegpensioenfonds. Bij DB Cargo ben je geen nummer. Wij hechten aan korte communicatielijnen, wederzijds vertrouwen en een open bedrijfscultuur. Het werktempo ligt hoog, máár veiligheid staat bij alles wat wij doen voorop. Rijd - en rusttijden worden bij ons streng gerespecteerd. Als marktleider hebben wij daarin ook een naam hoog te houden.