Skip to main content

deRotterdamseZorg

Over ons
Als we niets doen dan komen we in volgend jaar 1269 zorgmedewerkers in de regio tekort. Om iedereen straks tijdig goede zorg te leveren zijn voldoende gekwalificeerde zorgmedewerkers nodig. In de regio Rotterdam Rijnmond zien we dat als een gezamenlijk missie van zorg- en onderwijsinstellingen. Samen pakken we de tekorten op de arbeidsmarkt Zorg en welzijn aan. deRotterdamseZorg is het samenwerkingsverband van 32 zorg- en onderwijsorganisaties die in de regio Rotterdam Rijnmond samen werken aan een gezonde arbeidsmarkt Zorg en welzijn. Dat vraagt investeren in het enthousiasmeren, opleiden en behouden van medewerkers. De belemmeringen pakken we aan met innovatieve projecten en activiteiten waarmee we uiteindelijk voor zorgen dat er voldoende opgeleid zorgpersoneel is in de regio, nu, straks en in de toekomst. Deze projecten en activiteiten zijn gericht op de arbeidsmarktthema’s toeleiden, opleiden en behouden. Het bureau deRotterdamseZorg faciliteert de instellingen in het samenwerkingsverband bij het realiseren van projecten en activiteiten, ontsluit de resultaten en onderzoekt de arbeidsmarkt. In Nederland zijn er nog 13 regionale werkgeversorganisaties die dit vanuit het landelijke RegioPlus doen, zodat elke Nederlander uiteindelijk kan rekenen op voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel.