Skip to main content

Ministerie BZ&K

Werken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Wil je direct bijdragen aan de inrichting en het bestuur van onze samenleving? Dan ben je bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op je plek. We richten onze rechtstaat in op basis van de grondwet. Jij kunt je daarbij bijvoorbeeld inzetten voor een slagvaardig openbaar bestuur, een efficiënte bouw- en woningmarkt of een effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Als werkgever heeft BZK veel aandacht voor een goed gesprek tussen leidinggevende en medewerker, tijdens de formele momenten in de gesprekscyclus of over loopbaanontwikkeling of verzuim. Hierbij gaan we uit van een gelijkwaardige dialoog die je richting en ruimte in je werk geeft. Jij legt uiteraard ook rekenschap af over de behaalde resultaten. Samen zorg je ervoor dat het ministerie zijn resultaten behaalt en dat jij je vakmanschap en jezelf kunt ontwikkelen. Kun jij dus goed samenwerken, ben jij proactief en wil je je inzetten voor de samenleving? Dan pas je uitstekend bij BZK.

 

BZK
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaves. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en 1 effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Wat heeft BZK jou te bieden
Samen met je leidinggevende kijk je naar de invulling van je loopbaan bij BZK. Door een doelgerichte combinatie van opleidingen en cursussen kun je je expertise naar een hoger niveau brengen. BZK hecht aan de balans tussen werk en privé en beseft dat die in elke levensfase anders kan liggen. Levensfasebewust personeelsbeleid is daarom een thema waaraan we steeds meer aandacht schenken.