Skip to main content

Gemeente Dordrecht

Werken bij de gemeente Dordrecht
Dordrecht is een stad vol ambities, stevig geworteld in het verleden én gericht op de toekomst. In 2030 is onze stad een nog betere versie van zichzelf: een groene, levendige stad die beweegt naar 140.000 inwoners, met een veerkrachtige bevolking en een hoger welvaartsniveau, sociaaleconomisch in balans. Werken bij een gemeente is nu dynamischer dan ooit. Het stigmatiserende beeld van de traditionele ambtenaar ligt immers ver achter ons. Werken voor Dordrecht is extra leuk, omdat de stad precies de juiste schaalgrootte heeft: de stad biedt complexe grootstedelijke uitdagingen en tegelijkertijd is de organisatie compact genoeg om slagkracht en korte lijnen te behouden. Dordrecht is daarmee de perfecte omgeving om jouw talent voor in te zetten. Er is volop ruimte voor ontwikkeling voor mensen die met ons die uitdagingen willen aangaan. Dordrecht is een mooie historische stad. Maar wij willen wel de verbinding maken met de toekomst. De spanning tussen historie en vernieuwing leidt telkens weer tot mooie kansen. Dat perspectief moet je wel kunnen zien. Wij verwachten van nieuwe medewerkers dat ze betrokken raken met een compacte stad, dat ze weten om te gaan met de vrijheid die ze krijgen. Dat ze daarin hun verantwoordelijkheid ook durven te nemen. Durf andere te denken. Durf te doen. Dan gaat er een stad voor je open.

Innovatie
Dordrecht loopt voorop in innovatie. We zeggen dat niet snel, want dat zit niet in ons karakter. Maar als je onze ambities leert kennen dan merk je dat we te maken hebben met complexe en hele interessante uitdagingen die we ook weten te realiseren. Binnen onze compacte stad kunnen wij onze ambities alleen realiseren met onze betrokken mensen. Die zijn er en er is ruimte voor meer. 

Persoonlijke ontwikkeling
Dordrecht is omringd door water, maar dat heeft ons nooit gehinderd. Wij gaan uit van mogelijkheden en niet van beperkingen. Ruimte is in Dordrecht daarom een bijzonder woord. Wij geven jou een podium voor persoonlijke ontwikkeling, eigen inbreng en ambities. Als je deze ruimte pakt gaat er een wereld voor je open. Voor jezelf en voor de stad.

Verbinding
Dordrecht heeft een mooie historie als stad, en wij willen de verbinding maken met de toekomst. Deze verbinding tussen historie en vernieuwing leidt telkens weer tot nieuwe kansen en nieuwe perspectieven. Die perspectieven moet je kunnen zien. Van ons krijg je ruimte en verantwoordelijk om de perspectieven te verbinden met onze ambities. Concreet betekent dit zie je kansen, verzilver ze.