logo Facta Non Verba

Missie

Bieden van een platform voor aangesloten leden om arbeidsmobiliteit te bevorderen, kennis te delen over en actief aan de slag te gaan met arbeidsbemiddeling in Zuid Holland.

Visie

Door het delen van kennis en het creëren van loopbaanmogelijkheden voor elkaar, werken we aan arbeidsmobiliteit en oplossingen voor mensen die in beweging willen komen. Gedeeld eigenaarschap borgt het succes.

Strategie

Door het commitment van de leden zijn we in staat passende oplossingen te bieden bij mobiliteitsvraagstukken. De wederkerigheid van het lidmaatschap van het netwerk garandeert een efficiënte en effectieve aanpak hiervan. Kernbegrippen hierbij zijn transparantie, open cultuur, proactief en onbaatzuchtige samenwerking.

                             

Randvoorwaarden

  • Heldere en platte structuur met een bestuur, een stuurgroep en een ledenvergadering.
  • Passende faciliteiten toegankelijk voor alle leden, zoals een website, carrièredagen en matchtafels.
  • Gemaakte afspraken zijn helder en worden nagekomen.
  • Ondersteunende functies voor het netwerk (website, secretariaat, etc.) zijn geborgd.
  • Het netwerk biedt ruimte aan initiatieven.
  • Voor aangesloten leden gelden heldere toelatingscriteria.