Toegankelijkheid opties

Aanmeldformulier Inspiratiemiddag 22-06-2023

Let op: De van Ghentkazerne is een actieve militaire locatie. Toegang hiertoe is uitsluitend mogelijk met een geldig legimitatiebewijs (rijbewijs of paspoort).

Vermeld je voornaam (zoals op je ID-bewijs)

Vermeld je tussenvoegsel (zoals op je ID-bewijs)

Vermeld je achternaam! (zoals op je ID-bewijs)

Vermeld je e-mailadres!

vermeld je mobielnummer (vb: 0612345678)

vermeld je mobielnummer (vb: 0612345678 of 0031612345678)

Wat is je Organisatie

Wat is je Functie

vermeld welk ID-bewijs je bij je hebt op 22-06-2023

Selecteer welk ID-bewijs je meeneemt op 22-06-2023

Vermeld het nummer van je ID-bewijs

Vermeld hier het nummer van het ID-bewijs dat je meeneemt op 22-06-2023

vermeld je geboortedatum

vermeld je geboorteplaats

 

 

Vermeld hieronder dat u akkoord bent dat Facta non Verba (mijn) gegevens verzamelt inzake en ten behoeve van de door Facta non Verba georganiseerde evenementen. ( Disclaimer: Facta non Verba zal nooit (uw) gegevens verstrekken aan derden )

Verplichte checkbox (GDPR)

Check reCAPTCHA!gen show 2023