Toegankelijkheid opties

Kennis delen is automatisch vermenigvuldigen

Een kandidaat van de KvK heeft aangegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid zich te oriënteren op ander werk voor de toekomst. Dit in het kader van een mogelijke herstructurering van haar huidige functie in de toekomst. Vol vertrouwen is deze medewerkster gestart op het gezondheidsplein van de RET om de collega's daar te ondersteunen met diverse werkzaamheden. Van elkaar leren maakt dat een ieder verder komt. Mooie uitdagende weken, uitbreiding van het persoonlijke netwerk en nieuwe kennis en kunde om weer aan het cv toe te kunnen voegen. Een mooie manier van elkaar verder helpen met kennis en kunde op het juiste moment met elkaar gecombineerd.

  • Hits: 326